SAMMY

Sammy joined Jomelos when he was 12 years old. He went to school, learned English, became a welder thanks to Jomelos. This is what our mission is all about, to save children and teach them to take care of themselves in life.

Sammy is doing a great job on the container we shipped from Belgium last year (2013). This container will be the temporary Jomelos Office until our shelter home is finished. The office they are in now will be rented out so that money can be used for the children and the shelter home.

With 200 CHS (+/- €50) he constructed a metal fence to protect the windows from breaking in, it took him a whole day. We are very greatful to see the fruit of Jomelos’ mission.

Sammy requested to continue to go to school to learn more welding techniques which can help him to start his own business and teach other Jomelos boys the same. Jomelos is willing to help him in the search of the necessary funds.


Sammy heeft prachtig werk geleverd aan de container dat we vorig jaar (2013) vanuit België verscheept hebben. Deze container wordt het voorlopig kantoor totdat het opvanghuis klaar is. Het huidige kantoor gaat Jomelos verhuren en dat geld kunnen we gebruiken voor de kinderen en het opvanghuis.Toen Sammy 12 jaar was is hij bij Jomelos gekomen. Hij heeft school gelopen, Engels geleerd en lasser geworden dankzij Jomelos. Dit is onze missie, kinderen redden en hen leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen in hun leven.

Met slechts 200 Cedi (CHS) – ongeveer €50 – heeft hij een metalen afsluiting gemaakt om de container te beschermen tegen inbraak, hij heeft er een hele dag aan gewerkt. Wij zijn zeer dankbaar de vruchten van Jomelos misse te kunnen zien.

Sammy heeft ons gevraagd om verder te mogen studeren, hij zou meer las-technieken willen aanleren. Dit zal hem kunnen helpen een eigen zaak op te starten en de jongens van Jomelos het lassen aan te leren. Jomelos wil hem helpen met op zoek te gaan naar de nodige fondsen.